การระบุตำแหน่งเวลาอยู่ในร่ม

การระบุตำแหน่งในร่ม

การระบุตำแหน่งเวลาอยู่ในร่ม

ด้วยข้อเสียของการระบุตำแหน่งด้วย GPS ที่ไม่สามารถใช้งานได้เวลาอยู่ในร่ม  WRU GPS Watch จึงมีระบบสำรอง นั้นคือ LBS หรือ การอ้างอิงตำแหน่งจากเสารับสัญญาณมือถือ ข้อดีคือ ทำให้เราระบุตำแหน่งคร่าวๆได้ถึงแม้จะอยู่ในร่มหรือชั้นใต้ดิน แต่ข้อเสียคือตำแหน่งที่ได้รับนั้นจะมีความคลาดเคลื่อนซึ่งอาจกินพื้นที่วงกว้างเป็นกิโลเมตร

ยกตัวอย่างเช่น ลูกเราอยู่ในห้องเรียน เมื่ออยู่ในที่ร่มนาฬิกา WRU GPS Watch จะระบุตำแหน่งโดยการอ้างอิงตำแหน่งจากเสารับสัญญาณมือถือที่ใกล้ที่สุด ซึ่งอาจตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน หรือ อาจเป็นซอยถัดจากโรงเรียนไปอีก 3-4 ซอย ด้วยการอ้างอิงดังกล่าว ตำแหน่งของลูกที่ปรากฎบนแผนที่จะแสดงว่าลูกอยู่ ตรงข้ามโรงเรียน หรือ ซอยข้างๆ โรงเรียน เป็นต้น

ดูตัวอย่างผลการทดสอบการระบุตำแหน่งในร่มโดยเปรียบเทียบระหว่าง WRU GPS Watch กับ สมาร์ทโฟน ได้ข้างล่างนี้. จากการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุดอยู่ที่ 50 เมตร สูงสุดที่ 500 เมตร (เวลาอยู่ในเมือง) และเฉลี่ยอยู่ที่ 280 เมตร.

14 16 25 23 50 49

Leave a Reply