การระบุตำแหน่งเวลาอยู่กลางแจ้ง

การระบุตำแหน่งกลางแจ้ง

การระบุตำแหน่งเวลาอยู่กลางแจ้ง

นาฬิกา WRU GPS Watch สามารถระบุตำแหน่งด้วยระบบหลักคือ GPS (ระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม) สรุปง่ายๆ คือมันสามารถระบุตำแหน่งลูกคุณเวลาอยู่กลางแจ้งโดยการส่งและรับสัญญาณจากดาวเทียม ตำแหน่งที่ได้จะค่อนข้างแม่นยำ ค่าความคลาดเคลื่อนเพียง 10-30 เมตร แต่ระบบ GPS มีข้อเสียคือใช้งานไม่ได้เมื่ออยู่ในร่ม

ดูตัวอย่างผลการทดสอบการระบุตำแหน่งโดยเปรียบเทียบระหว่าง WRU GPS Watch กับ สมาร์ทโฟน ได้ข้างล่างนี้

15 17 26 42 47

Leave a Reply