นาฬิกา GPS ติดตามตัวเด็กทำอะไรได้บ้าง (ตอน การสั่งปิดนาฬิกาผ่านแอพ)

การสั่งปิดนาฬิกาผ่านแอพ – เมื่อมีการตั้งค่าผ่านแอพ “Where You GO” เรียบร้อยแล้ว นาฬิกาติดตามตัวเด็ก WRU จะปิดได้ต้องสั่งผ่านแอพเท่านั้น นี่เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริง เผื่อเด็กเผลอกด หรือ ผู้ไม่ประสงค์ดีกดปิดนาฬิกา

WRU gps watch remote shutdown

Leave a Reply