การเรียนรู้ใน กับ นอกห้องเรียน อะไรสำคัญกว่า?

การเรียนรู้ใน กับ นอกห้องเรียน อะไรสำคัญกว่า?

การเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน

คำตอบสั่นๆคือ สำคัญทั้งสองอย่าง

แต่ถ้าว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะเทใจให้กับการเรียนรู้ในห้อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งลูกเรียนพิเศษ ติวโน้น ติวนี่ เพื่อให้ได้เข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่หารู้ไม่ว่าการเรียนรู้ชีวิตที่แท้จริงนอกห้องเรียนนั้นสำคัญไม่ต่างกันเลยโดยเฉพาะการใช้ชีวิตให้อยู่รอด ปลอดภัย ในสังคมปัจจุบัน

เวลาเราพูดถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือทักษะการใช้ชีวิตนั้น หลายคนคงสงสัยว่าหมายถึงอะไร ทักษะการใช้ชีวิต คือสิ่งที่จำเป็นที่ทำให้สามารถมีชีวิต และอยู่รอดต่อไป ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่ได้บรรจุเอาไว้ในตำราเรียน เช่น การเอาตัวรอดเมื่อหลงป่า ถูกคนแปลกหน้ามาชักชวนหรือบังคับให้ทำอะไร รวมถึงเวลาถูกลักพาตัว

การเริ่มต้นสอนทักษะการใช้ชีวิตกับลูกนั้น ควรเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะ

1. เมื่อลูกๆ อายุยังน้อย เขาจะเรียนรู้ทักษะต่างๆ เองตามธรรมชาติ
2. เด็กๆ ที่ได้รับการสอน จะสามารถทนรับกับความท้าทาย ความผิดหวัง และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. การเรียนควรจะมีความหลากหลายในทุกด้าน การวัดความสำเร็จในด้านการศึกษาอย่างเดียวนั้น เป็นการปิดกั้นพัฒนาการในด้านอื่นๆ ของเด็ก
4. เด็กๆ จะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เมื่อเค้าโตขึ้น
5. โลกแห่งความเป็นจริง ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เด็กๆ ที่ถูกเลี้ยงดูอย่างดี ทะนุถนอม เหมือนไข่ในหินนั้น อาจจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

Leave a Reply