ข้อจำกัด – การกำหนดโซนเพื่อรายงานการเข้าออก

ข้อจำกัดการกำหนดโซน

ข้อจำกัด – การกำหนดโซนเพื่อรายงานการเข้าออก

ฟังค์ชั่นนี้จะทำงานในโหมด GPS หรือ เมื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้น เพราะโหมด GPS จะมีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งที่สูงกว่า LBS ซึ่งความคลาดเคลื่อนอาจกินพื้นที่วงกว้างเป็นกิโลเมตร

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหา False Alarm ซึ่งอาจทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความรำคาญใจ เช่น แจ้งว่าลูกออกนอกโรงเรียนทั้งๆ ที่เด็กอยู่ในโรงเรียน เป็นต้น

Leave a Reply