คลิปที่พ่อแม่เช่นคุณต้องดู

เด็กหายเกิดขึ้นได้ง่าย

คลิปที่พ่อแม่เช่นคุณต้องดู แล้วท่องไว้ในใจ 3 คำ อย่า-ประ-มาท