ความคิดเห็นจากผู้ใช้ WRU GPS Watch

ความคิดเห็นคนใช้ WRU 2

ความคิดเห็นจากผู้ใช้ WRU GPS Watch (นาฬิกา GPS ติดตามตัวเด็กและป้องกันเด็กหาย)

“มาขี่จักรยานกับแม่ ขี่ไกลกันก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงเพราะผมมี WRU GPS Watch ติดต่อกับแม่ๆได้ตลอดเวลาคร้าบ”

Leave a Reply