ฝันร้ายเวลากระเป๋าเดินทางหาย

ฝันร้ายเวลากระเป๋าเดินทางหาย จะหมดไปด้วย iTraq+ เพราะ iTraq+ สามารถใช้งานได้ในทุกประเทศ โดยไม่ต้องเปิด data roaming จึงไม่ต้องเสี่ยงหรือลมจับ กับค่าเน็ตเวลาบิลมา

http://www.popsugar.com/tech/How-Find-Lost-Luggage-Your-Phone-36894693

holidays-suitcase_23-2147506650