็Historical Route – ดูตำแหน่งย้อนหลัง (WRU GPS Watch)

ปิดเทอมพาเด็กๆไปเที่ยวทั้งที ลองมาดูกันว่า การดูตำแหน่งย้อนหลังผ่าน Where You GO app มีการแสดงผลเป็นอย่างไร

Leave a Reply