WRU Triple Positioning

“WRU Triple Positioning”
3 ประสานของ GPS+LBS+Wifi
ความก้าวหน้าอีกขั้นเพื่อประสิทธิภาพการระบุตำแหน่งที่คุณสัมผัสได้ ที่นี่เร็วๆ นี้

triplepositioning